Aktualitások

Elindult a Core szerződésnyilvántartó rendszer

2018. január 1-vel elindult a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános elektronikus szerződéstár, a CoRe.

 

A CoRe a szerződések adatainak feltöltése és tárolása vonatkozásában a Közbeszerzési Adatbázist váltja fel. Ez azt jelenti, hogy a szerződéseket és azok adatait a Kbt. 43. § (1) bekezdés c), d) és f) pontjaira is tekintettel 2018. január 1-től kezdődően a CoRe-ban kell közzétenni. 

jogszabály módosítás

Az elektronikus közbeszerzés bevezetése azonban áprilisra tolódott.

SAP

SAP Business One integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése

Tovább olvasom

Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések

Tovább olvasom

Részekre bontás tilalmáról, egybeszámításról szóló új útmutató

új útmutató jelent meg a becsült érték számítása, a részekre bontás tilalma és a beszerzési igények mesterséges egyesítése tárgyában.utmutato

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke közleményben hívja fel a jogalkalmazók figyelmét a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások fokozottan szigorú ellenőrzéséről

Tovább olvasom

Elnöki tájékoztató a közérdekű bejelentésről és a Kbt. 64.§-a szerinti öntisztázás gyakorlati tapasztalatairól

Elnöki tájékoztatók jelentek meg a közérdekű bejelentésről és a Kbt. 64.§-a szerinti öntisztázás gyakorlati tapasztalatairól

Közlemény a környezetvédelmi, fenntarthatósági értékelési szempontról

Tovább olvasom

Április 01. napjától módosult a Kbt.

ÚTMUTATÓK

Tovább olvasom

ÜGYVÉDI TEVÉKENYSÉG SZÜNETELTETÉSE

2016. július 01. napjától ügyvédi tevékenységemet szüneteltetem

Új nemzeti értékhatárok 2017.01.01-től

A Magyar Közlöny 203. számában (2016. december 15.) megjelent a 2016. évi CLVII. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről.

A törvény 3. §-a módosítja a 2017. január 1-jétől hatályos nemzeti értékhatárokat.

Módosult a Kbt.

A Magyar Közlöny 203. számában (2016. december 15.) megjelent a 2016. évi CLX. törvény a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról.

A törvény lépcsőzetesen, 2016. december 16-án, 2017. január 1-jén, 2017. február 1-jén, 2017. április 1-jén, illetve 2017. december 31-én lép hatályba.

Benyújtásra került a Kbt. módosítás

T/12738. számú törvényjavaslat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról

Kbt. 69.§-a szerinti igazolásra felhívás

A Kbt. 69.§-ának jogértelmezésében a Közbeszerzési Hatóság állásfoglalását kértem

Tovább olvasom

2016. június 15-től módosult a Kbt.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. évi törvény módosításáról szóló 2016. évi LXIII. törvény 2016. június 15-ei hatállyal módosította a Kbt.-t.

Útmutató a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és Internetes elérhetőségéről

útmutató

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások ellenőrzéséről

HNT elnöki tájékoztató_2016 03 02

Kihirdették az ESPD-ről szóló bizottsági végrehajtási rendeletet

ESPD__2016-7_EUB_végrehajtási_rendelet

2016. január 01-től új közbeszerzési értékhatárok

új értékhatárok

Új uniós hirdetményminták

2015. november 12. napján kihirdetésre került az Európai Unió Hivatalos Lapjában az új uniós hirdetménymintákat tartalmazó rendelet

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2015. november 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárokról

Tovább olvasom

Megjelentek az új végrehajtási rendeletek

307/2015. (X.27.) Korm. rendelet            A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról

308/2015. (X.27.) Korm. rendelet            A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről

310/2015 (X.28.) Korm. rendelet              A tervpályázati eljárásokról

320/2015 (X.30.) Korm. rendelet              A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről

321/2015 (X.30.) Korm. rendelet              A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

322/2015 (X.30.) Korm. rendelet              Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

323/2015 (X.30.) Korm. rendelet              Az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

324/2015 (X.30.) Korm. rendelet              A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról.

44/2015 (XI.2.) MvM rendelet   A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegzésről

45/2015 (XI.2.) MvM rendelet   A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

 

46/2015 (XI.2.) MvM rendelet   A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációjáról

Útmutató a szerződések módosításáról és teljesítéséről

útmutató szerződés módosításáról

Tovább olvasom

Új Kbt.

Az Országgyűlés 2015. szeptember 22-i ülésnapján elfogadta a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt.

Módosult a Kbt. 2015. június 19. napján

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló 2015. évi LXXVIII. törvény 2015. június 19-ei hatállyal módosította a Kbt.-t

 Tovább olvasom

Építési beruházás egybeszámítási szabályok

új elnöki tájékoztató jelent meg az építési beruházások egybeszámítási szabályairól

Tovább olvasom

2014. évre vonatkozó éves statisztikai összegezés

Tájékoztató a 2014. évre vonatkozó éves statisztikai összegezés megküldéséről

Tovább olvasom

2015. évi közbeszerzési értékhatárok

Elnöki tájékoztató a 2015. évi értékhatárokról

Tovább olvasom

CIVIL NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁSOK ELEKTRONIKUS RENDSZERE

2015. január 1. napját követően a civil nyilvántartási eljárások már elektronikus úton is kezdeményezhetőek.

Tovább olvasom

2014. évi közbeszerzések

A közbeszerzések alakulása a 2014. évben

 

Tovább olvasom

Tájékoztató a Földforgalmi tv.-ről

Jogszabály változásról tájékoztatás

Tovább olvasom

Kkt. és Bt. módosítás az új Ptk. alapján

A közkereseti és betéti társaságokat terhelő kötelezettségekről a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéssel összefüggésben 2015. március 15-ig kellett teljesíteni, az ezzel kapcsolatos iratokat ezt követően 30 napon belül kell benyújtani a bíróságra.

Tovább olvasom

Közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) 

Tovább olvasom


További aktualitások

Kapcsolat


Bejelentkezés:

Dr. Karsai Éva

egyéni ügyvéd

6726 Szeged, Déryné u. 14.

+36 30 659 0863

drkarsaieva@kozbeszerzesi-tanacsado.hu

Küldjön üzenetet